Move To Lapland

Kolari | Pajala

Registrering och sekretesspolicy

Detta är Move to Laplands register- och dataskyddsförklaring i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Utarbetad den 29.01.2024.

Registrator

KOLARI

KOLKE Kolar utveckling och företagstjänster
Isopalontie 2, 95900 Kolari

PAJALA

Pajala Kommun
Medborgarvägen 4, 984 85 Pajala
0978-120 00

Förfrågningar relaterade till dataskydd

Ansvarig för förfrågningar om dataskydd Louru Oy.

Registernamn

Användarregister för onlinetjänsten Move to Lapland.

Syfte med personuppgiftsbehandling

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är kommunikation med kunder, underhåll av kundrelationer och marknadsföring. Dessutom kan den insamlade informationen användas för att utveckla onlinetjänsten. Informationen används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Datainnehållet i registret

Uppgifter som ska lagras i registret är: Personens namn, företagsnamn, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress), webbadresser, information om beställda tjänster och deras ändringar, faktureringsuppgifter, annan information relaterad till kundförhållandet och beställda tjänster.

Uppgifterna kommer att lagras tills vidare.

Regelbundna informationskällor

De uppgifter som ska registreras i registret erhålls från kunden via e-post, telefon, sociala medietjänster, avtal, kundmöten och andra situationer där kunden lämnar ut sina uppgifter.

Information om företags och andra organisationers kontaktpersoner kan också samlas in från offentliga källor såsom webbplatser, katalogtjänster och andra företag.

Dataöverföring utanför EU eller EES

Information lämnas inte regelbundet till andra parter. Information kan publiceras i den utsträckning som överenskommits med kunden. Uppgifter kan även överföras av den registeransvarige utanför EU eller EES.

Principer för registerskydd

Registraren säkerställer att lagrad data samt serveråtkomsträttigheter och annan data som är avgörande för säkerheten för personuppgifter hanteras konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsbeskrivning det är.

Risker

Risker relaterade till personuppgifter är t.ex. dataläckor. De personuppgifter som lagras i registret är skyddade mot obehörig åtkomst till uppgifterna och mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, ändring, överföring, överföring eller annan olaglig behandling.

Insynsrätt och rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

Varje person i registret har rätt att kontrollera sina uppgifter som finns lagrade i registret och att kräva rättelse av eventuella felaktiga uppgifter eller komplettering av ofullständiga uppgifter.

Om en person vill kontrollera de uppgifter som lagras om honom, kräva rättelse eller begära radering av sina personuppgifter ska begäran skickas skriftligen till den personuppgiftsansvarige. Om det behövs kan registratorn begära att begäranden styrker sin identitet. Den registeransvarige svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

Cookies och besöksspårning

Webbplatsbesökarinformation och statistik lagras via Google Analytics webbanalystjänst på Googles servrar, som även kan vara belägna utanför EES (Privacy Shield-länderna).

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på användarens enhet när denne besöker webbplatsen. Vid varje besök skickas dessa cookies tillbaka till webbplatsen, som känner igen cookien. Med hjälp av cookies, t.ex. identifierar användarens enhet, sparar användarens val på sajten och lagrar inloggningsinformation. Cookies kan också användas för att spåra besökare, vilket används för att exempelvis förbättra användarupplevelsen och rikta in annonser.

Cookies som används på webbplatsen

Denna webbplats använder webbanalystjänsten Google Analytics, som använder cookies för besöksspårning. Google Analytics cookies kan användas för att samla in information om till exempel användaren

  • från enheten
  • plats
  • antal besökta sidor (på den här webbplatsen)
  • av öppnade länkar
  • av besökstiden
  • från ankomstkällan.

Denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll från andra källor. Att ladda ner eller öppna inbäddat innehåll är jämförbart med att användaren besöker en tredje parts webbplats.

Tilldela den insamlade informationen till personen

Ingen av de insamlade uppgifterna kan tilldelas individer, eftersom IP-adresser och annan identifieringsinformation för individer har tagits bort från rapporterna. Google Analytics-rapporter ger vägledande siffror på antalet besökare, information om deras enheter och beteende på denna webbplats.